Kundcase

Genom hundratals lanseringar sedan 2001, har vi utvecklats till en fullservice-byrå som hjälper våra klienter med allt från pressrelationer till sociala medier. Nedan är ett par exempel.

Cat Phones

CATAtt få en liten tillverkare att tjäna pengar på mobiltelefoner där de flesta konkurrenterna förlorar pengar

Så du har en produkt som allmänheten väl känner till, men ett användningsområde som för de flesta är nytt. Vad gör du för att upplysa existerande målgrupp samt skapa nya?

Svaret är det samma som för vår klient, ett företag som tillverkar mobiltelefoner som ska klara av de allra mest krävande användningsområdena. Segmentet var nytt för kunden som utgick från att deras mobiltelefon lätt går sönder. De många fördelar och nya användningsområden för en mobiltelefon som klarar det mesta blev grunden till en nordisk kampanj som pågick under flera år.

Strategi

För att åstadkomma ett köpbeslut, så bör allmänheten informeras om att det finns alternativ till de oftast dyra och ömtåliga mobiltelefoner som de flesta ägde vid kampanjens påbörjan.

Mot bakgrund av detta valde vi att använda en strategi, med målgruppen de personer i Sverige, Norge, Danmark och Finland som har behov av en extra tålig telefon på arbetet eller fritiden.

Genomförande

Kampanjen påbörjades genom att placera ut ett antal produkter hos flitigt nätverkande varumärkesambassadörer som skapade känslan av att det finns köpalternativ till de redan etablerade stora varumärkena. Flera breda kommunikationsinsatser påbörjades strax efter den inledande fasen med varumärkesambassadörer och momentum utnyttjades till fullo för maximal effekt.

Resultat

Resultatet blev att den stora allmänheten fick kännedom om att produkten fanns och hur den kan användas, vilket skapade en efterfrågan och utmärkt försäljning för klienten. Redan under det första året, så genererade Time pr medieutrymme som motsvarade flera gånger den investering som vår klient gjort. I dag, så är branschen förändrad och även de största tillverkarna har tvingats att tillverka mobiltelefoner som tål mer än tidigare, men vår klient har ett ordentligt försprång och starkt varumärke som alltid associeras med tåligast tänkbara mobiltelefoner.

Raumfeld multiroom-högtalare

RaumfeldSkapade en trend av en helt ny produkt

Så du har en produkt som allmänheten tror sig känna till, men som ska användas på ett annorlunda sätt. Ingen har fått veta att de behöver den och hur de behöver den. Vad gör du för att övertyga dem?

Svaret är det samma som för vår klient, ett företag som tillverkar multiroom-högtalare. Segmentet var nytt för kunden som trodde sig vara nöjda med högtalare i endast ett eller ett par rum och som inte kände till fördelarna med samma musik i hemmets samtliga rum. Dessutom fanns det ingen efterfrågan på sådan utrustning, så den behövde skapas.

Strategi

För att åstadkomma ett köpbeslut är en effektiv väg ofta att åstadkomma känslan av betydligt fler redan har köpt något före så har skett. Time pr:s kommunikation gick därför ut på att snabbt bygga upp ett momentum, en känsla av att det händer nu. Mot bakgrund av detta valde vi att använda en bred strategi, med målgruppen den svenska, danska och norska allmänheten.

Genomförande

Den breda strategin bestod i att skapa publicitet om den nya trenden att lyssna på musik i flera rum samtidigt. Detta skapade medvetenhet bland allmänheten som i sin tur skapade en efterfrågan efter klientens produkter.

Resultat

Resultatet blev att allmänheten fick kännedom om att produkten fanns och hur den ska användas, vilket skapade en efterfrågan och bra försäljning för klienten. Medieutrymme motsvarande flera gånger det som klienten investerat har genererats. Viktigast är dock att i dag, så är en hel bransch förändrad och att lyssna på musik i flera rum samtidigt är en självklar del i många människors vardag.